Teamet

Jan Wallén - Förare

Margita Wallén - Markservice

Hendrik Söderlund - Serviceteckniker

Jonathan Forsberg - Datoransvarig

Lars-Göran Wuolle - Markservice